Fizetem a közös költséget, de mire?!

2018.09.03

A közös költség mértékéről gyakran vita alakul ki, miszerint egyik társasházban jóval több, egy másik hasonló típusú épületben pedig kevesebb a meghatározott díj. Ezt alapos utánajárás nélkül nem lehet összehasonlítani. Minden esetben a kiadások várható díjai ill. a tartalékképzés nagyságrendje határozza meg a közös költség mértékét.

Fontos tudni, hogy a közös költség mértékét minden esetben a közgyűlés tisztje meghatározni.

A törvény szerint a tulajdonost terheli

A társasházi törvény a társasházi közös tulajdonba tartozó épületrész, épületberendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség és lakás fenntartásának költségét, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokat nevezi közös költségnek. A jogi norma szövege szerint a közös költség a tulajdonosokat terheli, mégpedig függetlenül attól a céltól, hogy mire használják az ingatlant. Vagyis a bérlő - bár a tapasztalatok szerint ezzel nincs mindenki tisztában - pusztán a bérleti jogviszony alapján nem lenne kötelezhető a közös költség megfizetésére.
Az ok egyszerű: a tulajdonostárs és a bérlő között lévő bérleti jogviszony ellenére az utóbbihoz közvetlenül nincs köze a társasháznak.

Mit tartalmaz a közös költség?

  • Közüzemi kiadások (villany, víz-csatorna, szemétszállítás, kéményseprés, esetleg gázdíj)
  • Tartalék képzés (ami lehet lekötésen, felújítási számlán és akár lakástakarék szerződésen is)
  • Karbantartási kiadások (tervezett és nem tervezett kisebb javítási munkák)
  • Ügyviteli költségek (postaköltség, bankköltség, posta közreműködési díj, adók,esetleg fénymásolás, fax, nyomtatási költségek)
  • Hátralékbehajtásokra tett intézkedések (ügyvédi díj, végrehajtási költségek)
  • Egyéb üzemeltetési költségek (biztosítás, képviseleti díj, takarítás, felvonóval kapcsolatos díjak)
  • Egyéb kiadások (pl.: rovarirtás, téli szóróanyag, stb.)
  • Felújítási munkálatok
  • Bevételi oldalon: közös költség-, kamat-,  bérleti díj bevétel, biztosítói kárkifizetések

Mi történik akkor ha én nem értek egyet a közös költség mértékével és annak elemeivel? 

Ebben az esetben általában két választása marad a tulajdonosnak, az első lépés, hogy elmegy az éves rendes, beszámoló közgyűlésre (ezt minden társasházban legkésőbb május 31-ig meg kell tartani) és a közös költség emelése ellen szavaz vagy kifogást emel a költségterv ellen. Ha azonban a tulajdonosok nagyobb arányban fogadják el a közös költséget illetve a költségvetést, akkor a határozat elfogadásra kerül, ezután annyit lehet még tenni, hogy a határozatok kihirdetésétől számított 60 napon belül a bíróságon megtámadja azt, de csak akkor ha az "...jogszabály vagy az alapító okirat, illetőleg a szervezeti-működési szabályzat rendelkezését sérti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár..." [Társasházi törvény 42 § (1)]. Viszont ez nem jelenti azt, hogy a határozat végrehajtását fel kell függeszteni, értsd. a közös költséget ettől még fizetni kell. Ha a bíróság nem ad helyt a kifogásnak, akkor viszont ez egész eljárás díját az eljárást megindító személy(ek)nek kell fizetnie.

Biró Tamás - www.miskolci-kozos-kepviselet.hu