Társasházkezelés - Ingatlankezelés - Közös képviselet

Szolgáltatásaink

Társasházkezelés

Társasházkezelőként célunk, hogy szakmai tudásunk maximális kihasználásával a lehető leghatékonyabban üzemeltethessük a társasházukat.

Az épületek körül felmerülő műszaki meghibásodásokat tapasztalt szakemberekkel rendelkező partnerek segítségével igyekszünk minél gyorsabban és szakszerűen elhárítani.

A társasházkezelés sikeressége nagyban függ az épület állapotától, a társasház anyagi helyzetétől, a lakóközösség összetartásától, együttműködő készségétől, közös költség fizetési hajlandóságától.

A Számvizsgáló Bizottsággal, illetve a társasház megbízottjaival folyamatos kapcsolattartás szükséges, hogy naprakész információk álljanak rendelkezésünkre az épületben történtekről, igények felmerüléséről, szükséges intézkedések megtételéről.

Könyvelés, adóbevallás

A törvényi szabályozásnak megfelelően végezzük a társasházak könyvelését, betekintést biztosítva mind a Számvizsáló Bizottság tagjainak, mind  az épület tulajdonosainak részére.


Társasházak könyvelését, 

adminisztrációs feladatait teljes körűen vállaljuk. Számítógépen történő könyvelésünk naprakész, és időpont egyeztetés után bármikor bármelyik tulajdonostársnak megtekinthető.
Cégünk saját fejlesztésű  könyvelő programot használ. 
A társasházak pénzügyi kimutatásait, bármelyik időszakban analitikus formában rendelkezésre bocsátjuk. A befizetéseket és kifizetéseket a lakóközösség igényeire tudjuk szabni. A közüzemi számlákban feltüntetett rezsicsökkentéssel kapcsolatos kimutatásokat is elkészítjük, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság előírásai szerint.
A tulajdonosi kötelezettségek teljesítését hónapról-hónapra vezetjük. A kimutatásokban a tulajdonosok láthatják egyéni folyószámlájuk vezetését és kivonatos formában a lakóközösség összes albetétjének egyenlegét. A
Az elszámolást igyekszönk közérthető formában a  társasházak rendelkezésére bocsájtani. 


Kintlévőségek kezelése


A közös költség és egyéb tulajdonosi kötelezettségek teljesítése a társasház biztonságos működésének elengedhetetlen feltétele. A közgyűlés határozza meg a költségvetési javaslat alapján a fizetendő tulajdonosi hozzájárulás mértékét (közös költség, fűtési költség, stb.). Ennek felosztását a társasház alapító okirata, vagy szervezeti és működési szabályzata határozza meg, ezek hiányában a Társasházakról szóló törvény 24 §-a tulajdoni hányad arányú felosztást ír elő.

A társasházak üzemeltetésének alapja, az anyagi források biztosítása. Ennek tudatában nagy hangsúlyt fektetünk a kintlévőségek behajtására. A behajtással kapcsolatosan felmerülő költség minden esetben a tartozást felhalmozó tulajdonost terheli.

Hat (rendkívüli esetekben 3) hónapnyi összeget meghaladó elmaradás esetén fizetési felszólító levelet küldünk a tartozással érintett ingatlan minden tulajdonosának. Ugyan társasházkezelő tevékenység tartalmazza a behajtási tevékenységet, viszont a behajtással kapcsolatosan felmerülő költséget minden esetben a tartozást felhalmozónak kell megfizetnie, ezért a fizetési felszólításért bruttó 2.500,-Ft-ot számítunk fel.

A fizetési felszólításban szereplő határidő eredménytelen elteltét követően ügyvédi felszólításra kerül sor - melynek költsége bruttó 5.000,-Ft -; az ebben szereplő határidő eredménytelensége esetén fizetési meghagyásos eljárás kerül megindítására.

A fizetési meghagyás kibocsátásával egyidőben jelzálogbejegyzést kezdeményezünk a tartozással érintett ingatlanra, aminek költsége szintén a tulajdonost terheli.

Fizetési meghagyási kérelemre érkező esetleges ellentmondáskor gondoskodunk a perré alakításról, és az illetékes bíróság előtt a társasház ügyvéd segítségével történő képviseletéről.

Fizetési meghagyás jogerőre emelkedését követően kérjük a végrehajtási eljárás lefolytatását, mely során a végrehajtó jövedelemből letiltást, bankszámla feletti inkasszót, ingóság foglalását, vagy akár az ingatlan árverezését is elrendelheti. Szélsőséges esetben, ha az árverezésből befolyó összeg sem fedezi a tartozást, abban az esetben a végrehajtást tovább folytatjuk.

Tapasztalataink alapján az egyes hivatali eljárások hosszú hónapok, esetenként évek alatt hozzák meg a várt eredményt.

Igyekszünk használható tanácsokkal segíteni a bajba jutott tulajdonosokat, hiszen elsősorban a konszenzusos eljárások járnak a legkevesebb költségráfordítással. A több hónapos elmaradások utólagos rendezése céljából részletfizetési megállapodással előzhetik meg a jogi eljárás lefolytatását, azonban a megállapodás részleteit szigorúan betartatjuk.

Hátralékkezelő szolgáltatásunk díjait, költségeit minden esetben az elmaradó tulajdonos albetétjének kötelezettségei közé soroljuk.

Karbantartás

A Társasházakban felmerülő kisebb szerelési-javítási munkálatok ellátását, az épület és tartozékai állapotának felmérését karbantartó szolgálatunk látja el.

A kiégett izzók, kilazult csavarok, csapódó ajtók és egyéb egyszerű karbantartásokat igénylő feladatok ellátását a meghibásodás bejelentését, vagy észlelését követő 24 órán belül megkezdjük.
A hibajavítás során felhasznált anyagköltség és munkadíj minden esetben a társasház számára továbbszámlázásra kerül.