Sürgős feladata van a közös képviselőknek a tűzvédelmi házirenddel kapcsolatban - írja a THT.HU

2024.01.22

Megjelent a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet, amely egyben hatályon kívül helyezi a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletet. Az új BM rendelet 2024. január 1-jén lépett hatályba és a közös képviselők számára is ad munkát.

Ez a jogszabály rendelkezik többek közt a tűzvédelmi házirend tartalmáról, amelynek a korábbi jogszabályban előírthoz képest most kibővült a tartalma.

A új BM rendelet 5. §-a szerint:

"5. § (1) A háromnál több építményszinttel rendelkező, tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa írásban kidolgozza és tűzvédelmi házirend elnevezéssel kiadja az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodik ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.
(2) A tűzvédelmi házirend az épületre, épületrészre vonatkozóan tartalmazza:
a) a tűzjelzés tartalmi követelményeit,
b) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait,
c) a tárolásra vonatkozó előírásokat,
d) a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat,
e) a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait,
f) a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat,
g) a közművek főelzáró szerelvényeinek helyét,
h) a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait,
i) a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat és
j) a tűzvédelmi házirend készítőjének nevét, elérhetőségét, aláírását, valamint a készítés dátumát.
(3) A tűzvédelmi házirendet a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül átdolgozza és naprakészen tartja.
(4) E szakasz alkalmazásában lakó- és üdülőegység a lakás, valamint a kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshelynek nem minősülő üdülő."

A fentiek értelmében tehát a társasház tűzvédelmi házirendjében a jövőben fel kell tüntetni a közművek főelzáró szerelvényeinek helyét is. Így, ha az eddig még nem szerepelt a társasházi dokumentumban, a rendelet szerint 30 nap áll rendelkezésre annak módosítására.