Szigorodtak a közös képviselőkkel szembeni elvárások

2021.01.07

Szerkesztői megjegyzés: Figyelem!

A teljeskörű regisztrációval kapcsolatos rendelkezés nem lép életbe 2021. január 1-én. Annak a hatályba lépését a közigazgatási bürokrácia csökkentéssel és egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 32. § (1)-(4) bekezdésben foglaltak szerint újra elhalasztották - immár harmadjára - ezúttal 2023. január 1-re.

Az alábbi cikk pontosítja a leírtakat: link

2020.01.07. Biró Tamás

Az alábbiakban, az Origon közölt cikk olvasható, azonban a közlönyben megjelenteknek, véleményünk szerint nem felel meg teljes egészében. Azonban a téma aktuálatása és fontossága miatt közzé tesszük.(Szerk: Biró Tamás)

Januártól szigorodtak a közös képviselőkkel szembeni elvárások, az új szabályozás értelmében a jövőben a közös képviselők csak úgy tudják a feladataikat ellátni, ha OKJ-s társasházkezelői képzettséget szereznek, ha ilyennel még nem rendelkeznének - hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi iroda szakértői

Magyarországon mintegy 1,5 millió társasházi lakás található, amelyek életét a tulajdonosi közgyűlésen megválasztott közös képviselők vagy társasházkezelők irányítják, gyakran több tízmillió forintos költségvetésről gondoskodva.

A közös képviselők munkáját rengeteg kritika éri, mely fő oka az, hogy nagy részük szakirányú képzettség nélkül dolgozik, sokszor komoly anyagi kárt okozva a társasháznak.

2021. január 1-től szigorodtak a közös képviselőkkel szembeni elvárások, az új szabályozás értelmében a jövőben a közös képviselők csak úgy tudják a feladataikat ellátni, ha OKJ-s társasházkezelői képzettséget szereznek, ha ilyennel még nem rendelkeznének.

További hiányosság ezen a területen az is, hogy a társasházakat érintő vitás ügyek esetén sokszor nem tudják a társasházi lakók, hogy kihez forduljanak, hiszen a közös képviselő személye nem ismert, mert jelenleg nincs olyan központi nyilvántartás, amelyből tájékozódhatnának a közös képviselő személyéről és elérhetőségéről.

A 2021. január 1-jén hatályba lépett, a 2003. évi CXXIII. társasházakról szóló törvény módosítása a következőképpen orvosolja ezt a hiányosságot: januártól a közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség ügyintézését ellátó tevékenységet csak akkor láthatja el, ha a tisztség keletkezésének tényét az ingatlanügyi hatóság - az erre irányuló kérelme alapján - az ingatlan-nyilvántartásba a társasház törzslapjára feljegyezte.

Ennek értelmében nem lehet közös képviselő, intézőbizottság elnöke és nem láthat el társasházkezelői, ingatlankezelői tevékenységet az, aki a megválasztását követően legkésőbb a jogszabályban előírt határidőn belül nem kezdeményezi nyilvántartásba vételét az ingatlanügyi hatóságnál.

Ha ez a nyilvántartásba vételi kötelezettség elmarad, a közgyűlés azonnali hatállyal felmenti a tisztségviselőt, visszavonja a társasház-kezelői, az ingatlankezelői tevékenység végzésére vonatkozó megbízatást.

A fenti szabályok értelmében az, hogy a közös képviseletet nem jegyezték fel, önmagában nem ok arra, hogy a társasházközösség felmentse, vagy "visszavonja" a közös képviseletre, társasházkezelői, illetve az ingatlankezelői tevékenységre vonatkozó megbízatást, hisz a jogszabály csak kezdeményezési kötelezettséget ír elő.

Vagyis, ha a közös képviselő benyújtja a feljegyzési kérelmet, nem kell felmenteni, megvonni a megbízatását, viselheti a tisztségét, bár mindaddig, amíg fel nem jegyezték, tényleges ügyintézési tevékenységet nem végezhet.

Ennek a nyilvántartásnak igazi pozitívuma az lesz, hogy ezentúl bárki számára hozzáférhető lesz interneten keresztül a társasház közösségének pontos neve, címe, helyrajzi száma, de a közös képviselő, vagy az intézőbizottság elnökének családi és utóneve, lakcíme, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a neve, székhelye, cégjegyzékszáma vagy nyilvántartási száma, illetve a tisztség megn öke a közösség ügyintézését ellátó tevékenységet 2021. május 1. napjáig - nyilvántartásba vételtől függetlenül - elláthatja, ha a tevékenység végzésére való jogosultságát hitelt érdemlő módon igazolja. evezése, keletkezésének és megszűnésének időpontja is.

Az is lényeges új kötelezettség lesz, hogy a közgyűlés által elfogadott számviteli szabályok szerinti beszámolókat is be kell nyújtani az ingatlan-nyilvántartásba. A beszámolók benyújtásának tényét az ingatlanügyi hatóság a társasház törzslapjára feljegyzi.

Ez az új szabály nagymértékben szolgálni fogja a jövőben a társasházi lakást vevők érdekeit is, hiszen előre tájékozódhatnak a társasház valós anyagi helyzetéről, mely fontos szempont egy lakás vásárlásánál.

A fenti törvénymódosítás január 1-jétől lépett hatályba, de a közös képviselők és a társasházkezelők 2021. május 1-ig haladékot kaptak a felkészülésre: a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség ügyintézését ellátó tevékenységet 2021. május 1. napjáig - nyilvántartásba vételtől függetlenül - elláthatja, ha a tevékenység végzésére való jogosultságát hitelt érdemlő módon igazolja.

A közös képviselők adatainak feltüntetése az ingatlan-nyilvántartásban megkönnyíti majd a társasházzal való hatósági vagy egyéb kapcsolat felvételt. Ezen felül a külön tulajdonban álló lakások értékesítése során a közreműködő ügyvédek 2021-től nem csak egy lakás tulajdoni lapját ellenőrzik le, hanem a társasház törzslapját is, hogy meggyőződjenek róla, hogy jogilag rendben van a társasházi lakás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése.

A felkészülés már elkezdődött, fontos, hogy a közös képviselők, társasház-kezelők intézkedjenek, készüljenek fel a januári jogszabály-változásokra.

Mit jelent a felkészülés, melyek a legfontosabb teendők?

Meg kell vizsgálni, hogy a közös képviselő szerződése érvényes-e még, nincs e korlátozás az alapító okiratban vagy az SZMSZ-ben a szerződésük időtartamára vonatkozóan.

Le kell ellenőrizni, hogy az alapító okiratban szereplő helyrajzi szám megegyezik-e a törzslapon szereplő helyrajzi számmal.

Végezetül: digitalizálni kell a társasház okmányait az ingatlan-nyilvántartás feltöltéshez - hangsúlyozták a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Forrás:

https://www.origo.hu/jog/20210107-origo-jog-kovacs-reti-szegheo-kozos-kepviselok-tarsashazkezeloi-kepzettseg.html

Közzétette: Biró Tamás - Társasházkezelő