Tilos sózni a járdát. Mit kap az, aki mégis megteszi?

2018.12.21

Vitathatatlanul beköszöntött a tél, amely az ingatlantulajdonosok számára kellemetlen meglepetéseket is tartogathat, ha az ingatlan előtti járdaszakaszon nem tesznek meg minden tőlük telhetőt a hó eltakarítása és a járda csúszásmentesítése érdekében. 

Az ingatlantulajdonos (illetve használó, kezelő) fenti kötelezettségeit természetesen jogszabályok írják elő, mind országos, mind helyi önkormányzati szinten. A hanyag tulajdonosnak pedig mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ha a ház előtti csúszós járdán balesetet szenvedett járókelő pernyertes lesz az ellene indított kártérítési perben. Számos olyan eset ismert ugyanis, amikor a bíróság milliós nagyságrendű kártérítési összeg megfizetésére kötelezte az ingatlan tulajdonosát a ház előtti jeges járdán elesett, nem éppen a közmondás szerinti értelemben vett "kéz- és lábtörést" szenvedett járókelő javára.

Mindenkinek érdemes tehát időben felkészülnie a tél viszontagságaira, és megfelelően gondoskodni a háza előtti járdaszakasz síktalanításáról, az sem mindegy azonban, hogy erre milyen anyagot használunk.

Felmerül ezért a kérdés, hogy vajon tényleg tilos-e sózni a járdát? És ha tilos, akkor milyen büntetésre számíthat az, aki megszegi a szabályt?

Egy a környezetvédelem tárgyában hozott kormányrendelet kimondja, hogy belterületi közterületen - az úttest kivételével - a síkosság mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti. A kormányrendelet természetesen irányadó a lakosságra is, a só káros ökológiai hatását pedig senkinek nem kell megmagyarázni, a rendeletben megfogalmazott tilalom tehát vonatkozik a járda sózására is, azonban csak azokon a közterületeken, ahol fás növények vannak.

A sózási tilalom megszegőjével szemben azonban sem a hivatkozott kormányrendelet, sem a hatályos szabálysértési törvény nem állapít meg semmilyen büntetést, így amennyiben az ingatlantulajdonos só szórásával éri el, hogy a járda ne csússzon, jogszabályi rendelkezés hiányában bírság nélkül megússza.

A havas járda sózása tehát ugyan tilos, de nem bírságolható, mindazonáltal a környezet iránti tudatos, társadalmi felelősségvállalás elvéből kifolyólag mindannyiunk közös érdeke, hogy a járda síkosságmentesítéséhez környezetbarát anyagot használjunk.


Forrás: https://ingatlanhirek.hu/