Elnapolták a közös képviselők nyilvántartásba vételének időpontját

2019.01.04

A korábban megjelent törvénymódosításról hívtuk fel a figyelmet (cikk), mi szerint a legfontosabb változás, hogy 2019. január elsejétől a társasházak tulajdoni törzslapjaira fel kell vezetni a közös képviselő, a házkezelője vagy az intézőbizottság elnöke nevét, pontos elérhetőségét. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a munkájukat üzletszerűen végző tisztségviselők, hanem a magánszemélyként feladatot vállalók nyilvántartása is megtörténik.  

A Társasházi Háztartás (THT) az alábbiakat közli:

Bizonyára a törvényalkotók is érzékelték, hogy lehetetlen küldetésre kötelezték a közös képviselőket, társasházkezelőket, intézőbizottsági elnököket azzal, hogy 2019. január elsejétől kezdeményezniük kellett volna a kötelező nyilvántartásba vételüket. Különösen azért, mert a végrehajtási rendelet hiánya miatt ennek részletei a mai napig nem tisztázottak. Így valójában nem az érintetteknek, hanem saját maguknak adtak haladékot a tisztelt jogalkotók a helyzet rendezésére, amikor a nagy év végi hajrában 2020. január elsejére módosították a nyilvántartásba vétel határidejét.

Erről eddig egyetlen médium sem számolt be, ami nem csoda, hiszen karácsony előtt az utolsó pillanatban született meg a módosítás és csak gratulálhatunk dr. Bék Ágnesnek, hogy ebben a környezetben is sikerült felfedeznie, e számunkra kiemelten fontos információt.

Mert ki kereste volna itt:

2018. évi CXXIII. törvénya közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Ennek a 4. pontja így szól:

4. A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény módosítása

és ezen belül a 9.§ paragrafusban bujkált a - sok egyébbel együtt - 2018. XII. 20-án kihirdetett módosítás:

9. § A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény (a továbbiakban: Büromódtv.) 79. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 79. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az 1. § (3) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése, a 20. § (2) bekezdése, a 21. § és a 27-29. § 2019. január 1-jén lép hatályba.
(5) A 32. § (1)-(4) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba."
10. § A Büromódtv. 79. § (1) bekezdésében a "(2)-(4) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2)-(5) bekezdésben" szöveg lép.
11. § A Büromódtv. 32. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
"(3) A Ttv. a következő 64/A. §-sal egészül ki:
64/A. § A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség ügyintézését ellátó tevékenységet 2020. május 1. napjáig - nyilvántartásba vételtől függetlenül - elláthatja, ha a tevékenység végzésére való jogosultságát, hitelt érdemlő módon igazolja."

Forrás: https://www.tht.hu/


További cikkeink: